හත්මාලේ ඇල්ල - Hathmale EllaTravel 

හත්මාලේ ඇල්ල

හත්මාලේ ඇල්ල යනු මෙරට දිය ඇලි අතර සුවිශේෂී දියඇල්ලකි. මාතර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් හත්මාලේ ඇල්ල දෙනියායට  ආසන්නව සුන්දර වූ කොළවෙනිගම ග්‍රාමයෙහි පිහිටා ඇත. හත්මාලේ ඇල්ල අසලට  යාමට නම් මාර්ගයේ සිට පහළට පියගැට පෙළක් ඔස්සේ ගමන් කළ යුතුය. මේ දියඇල්ල උසින් මීටර් 45ක් ද පළල මීටර් 10ක් පමණ වන අතර ගිංගඟෙන් ගඟෙන් නිර්මාණය වෙයි. ගිංගඟෙන් නිර්මාණය වන උසම දිය ඇල්ල වන්නේ මෙම හත්මාලේ ඇල්ලයි. අනෙක් දියඇලි වලට වඩා සුවිශේෂී ලෙස මෙම දියඇල්ල කඩා හැලෙන්නේ අවට පරිසරය වඩාත් චමත්කාර දසුනක් බවට පත් කරමිනි. මෙම  දිය ඇල්ලේ වතුර ක්‍රමයෙන් තට්ටුවෙන් තට්ටුවට ගලා  හැලෙන අතර  දියඇල්ල කඩා හැලෙනුයේ මාල හතක් හෙවත් තට්ටු හතක් ලෙසයි එබැවින් මෙය “හත්මාලේ ඇල්ල” ලෙස හඳුන්වයි. දිය දහරාව ගල හැලෙන ජලය රඳා පවතින වළවල් හතරක් මෙහි දක්නට ලැබෙයි.

හත්මාලේ ඇල්ල - Hathmale Ella හත්මාලේ ඇල්ල - Hathmale Ella

හත්මාලේ ඇල්ල - Hathmale Ella

හත්මාලේ ඇල්ල - Hathmale Ella

 

 

 

 

 

 

 

Related posts

Translate »