හම්බන්තොට එල්ලුම් ගසAncient Place Archaeology Travel 

හම්බන්තොට එල්ලුම් ගස

හම්බන්තොට එල්ලුම් ගස :

හම්බන්තොට එල්ලුම් ගසෙහි ඉතිහාසය  ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත යුගය දක්වා දිව යයි. 1818 නිදහස් සටන් වල ප්‍රධාන චරිතයක් වන කොහොඹුරේරාල මෙම එල්ලුම් ගස භාවිතයෙන් ඝාතනය කරන ලදී.
මෙම එල්ලුම් ගස කිතුල් කඳකින් සාදා ඇති අතර එය මේ දක්වා ඉතිරිව පවතී. මෙම එල්ලුම් ගස එකවර පුද්ගලයන් හතර දෙනෙකු එල්ලා තැබීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
ලෙනාඩ් වුල්ෆ්ගේ වාර්තා වලට අනුව ඔහු මෙම එල්ලුම් ගස දෙස ඔහුගේ නිල නිවසේ ජනේලයක් හරහා බැලීමට පුරුදුව සිටි බව පවසයි. දිසාපතිවරුන්ගේ නිල නිවස පිහිටා ඇත්තේ ඉතා ආසන්නයේ ය. ඔහුගේ නිල කාලය තුළ (1908-1911) මෙම එල්ලුම් ගස පුද්ගලයන් හත් දෙනෙකු ඝාතනයට යොදාගෙන ඇති බව කියනු ලැබේ.
පසුව මෙම එල්ලුම් ගස ධජ කණුවක් ලෙස භාවිතා කර ඇත.
මෙම එල්ලුම් ගස යටත් විජිත යුගයේ අඳුරු මතකයන්ට අයත් වුවත්, අද ඔබට මේ වටා ආකර්ෂණීය වෙරළ භූ දර්ශනයක් දැක ගත හැකිය
මාර්ගය: මාටෙලෝ කුළුණ, දිසාපතිවරයාගේ පැරණි නිල නිවස, මාගම්පුර කෞතුකාගාරය සහ මෙම එල්ලුම් ගස එකිනෙකට සමීපව පිහිටා ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම ස්ථානය සොයා ගැනීම ටිකක් අපහසුය. නමුත් එහි ළඟාවීම එතරම් අපහසු නැත.
මාගම්පුර කෞතුකාගාරයට එහායින්, දිසාපතිවරයාගේ නිල නිවසේ තාප්පය අසලින් දිවෙන අඩි පාර අනුගමනය කරන්න (මීටර 100 ක් පමණ). ඔබ මෙම මාවතේ අංශක 90 ක හැරවුම ගන්නා විට, එල්ලුම් ගස ඔබට පෙනෙනු ඇත. ඔබට මාර්ගයේ අනෙක් කෙළවරේ එල්ලුම් ගස වෙත ළඟා විය හැකිය.  ඇවිදීමට ඇති මුළු දුර මීටර් 200 ක් පමණ වේ.
    
පසුව මෙම එල්ලුම් ගස ධජ කණුවක් ලෙස භාවිතා කර ඇත.
මෙම එල්ලුම් ගස යටත් විජිත යුගයේ අඳුරු මතකයන්ට අයත් වුවත්, අද ඔබට මේ වටා ආකර්ෂණීය වෙරළ භූ දර්ශනයක් දැක ගත හැකිය
මාර්ගය: මාටෙලෝ කුළුණ, දිසාපතිවරයාගේ පැරණි නිල නිවස, මාගම්පුර කෞතුකාගාරය සහ මෙම එල්ලුම් ගස එකිනෙකට සමීපව පිහිටා ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම ස්ථානය සොයා ගැනීම ටිකක් අපහසුය. නමුත් එහි ළඟාවීම එතරම් අපහසු නැත.
මාගම්පුර කෞතුකාගාරයට එහායින්, දිසාපතිවරයාගේ නිල නිවසේ තාප්පය අසලින් දිවෙන අඩි පාර අනුගමනය කරන්න (මීටර 100 ක් පමණ). ඔබ මෙම මාවතේ අංශක 90 ක හැරවුම ගන්නා විට, එල්ලුම් ගස ඔබට පෙනෙනු ඇත. ඔබට මාර්ගයේ අනෙක් කෙළවරේ එල්ලුම් ගස වෙත ළඟා විය හැකිය (ඇවිදීමට ඇති මුළු දුර මීටර් 200 ට වඩා අඩුය).

Related posts

Translate »